Atleta di aña 2018
Atleta di aña 2018

Tokante FDOK


Djárason 30 yüni 2021 den sala di FDOK, direktiva di FDOK a tene su reunion general anual. Un total di 23 federashon di deporte miembro di FDOK a ekspresá nan konfiansa den direktiva di FDOK, den forma di hasi akto di presensia. Konforme statuto di FDOK mester eligí un presidente,vice presidente i miembronan di direktiva pa e próksimo periodo di 2021 pa 2024. E votashon pa presidensia di FDOK a bai entre sr. Rignaal Francisca i sr. Jurgen Faneyt, sr. Francisca a ser eligí komo presidente. Pa e puesto di visepresidente, ku tambe ta un elekshon direkto, e votashon a bai entre aktual visepresidente sr. Efigenio Braafhart i sra. Naïsha Santiago, kaminda sr. Braafhart a ser eligí komo vise presidente. Pa e otro miembronan di direktiva a ser eligí e siguiente personanan, sr. Ruthsel Martina, sra. Aichel Richardson, sr. Nelson Maria i sra. Sophyène Merien. Sr. Gilbert Paulina presidente di Komishon di Atleta tambe lo forma parti di e direktiva nobo aki. Despues di repartishon di puesto a yega na e siguiente konstelashon di direktiva nobo pa ku e periodo di 2021-2024. E direktiva ta konsistí di: Sr. Rignaal Francisca Presidente Sr. Efigenio Braafhart Vice Presidente Sr. Ruthsel Martina Sekretario General Sra . Aichel Richardson 2do Sekretario Sr. Nelson Maria Tesorero Sra. Sophyène Merien 2do Tesorero Sr. Gilbert Paulina Komisario Direktiva di FDOK ta gradisí tur miembronan ku a depositá nan konfiansa den e direktiva nobo aki.

De Statuten van FDOK 1. FDOK is het algemeen leidend lichaam op het gebied van georganiseerde wedstrijdsport en de Olympische Beweging voor Curaçao; de bevoegdheid van de vereniging strekt zich uit over geheel Curaçao. 2. De FDOK is bevoegd tot het afvaardigen van Curaçaose atleten naar de Olympische Spelen, de Regionale en Continentale Spelen, alsook de Wereld Multi-sport wedstrijden, die onder auspiciën staan van het Internationaal Olympisch Comité (hierna te noemen “IOC’’). 3. De FDOK: a. respecteert de regels uit het Olympisch Handvest, de Anti-Doping Code, en de besluiten van het IOC; b. onderneemt, conform haar missie activiteiten ter bevordering van de vrede; c. onderschrijft de normen en waarden in de sport en draagt, mede op grond van de beginselen van tolerantie en “fair play”, bij aan de bestrijding van geweld, intimidatie en discriminatie in welke vorm dan ook; d. levert een bijdrage aan de bestrijding van doping in de sport, aan een verantwoord gebruik door de sport van het milieu; en e. zet zich in voor een verhoogde deelname van vrouwen in de sport. 4. Daartoe verricht de FDOK die handelingen die leiden tot: a. het waarborgen van de fundamentele principes van de Olympische gedachte binnen de sport; b. de handhaving van het Olympisch Handvest; en c. een harmonieuze en effectieve samenwerking met de betrokken overheidsinstanties. Strategisch Plan FDOK 2017-2020 14 5. De FDOK is, in samenwerking met de aangesloten Curaçaose Sportbonden, verantwoordelijk voor de voorbereiding voor een deugdelijke deelname van Curaçao aan: a. alle Spelen waarvoor Curaçao in aanmerking komt; b. andere door het IOC erkende evenementen; c. andere evenementen welke in overeenstemming zijn met de bevordering van de sport in Curaçao. 6. De Statuten van de FDOK zullen te allen tijde in overeenstemming zijn met het Olympisch Handvest. Bij twijfel met betrekking tot de interpretatie van deze Statuten of commissies of meningsverschillen tussen deze Statuten en het Olympisch Handvest, zijn de bepalingen van het Olympisch Handvest doorslaggevend.